Harmonihuset

Etiska Regler

Här kan du ta del av vad Psykosyntesförbundets yrkesverksamma medlemmar har förbundit sig att följa.

Psykosyntesförbundets grundläggande syn

Yrkesverksam medlems arbete skall bygga på följande grunder:

  • Principen om människors lika värde
  • Respekten för både klientens och medlemmens integritet
  • Psykosyntesens inriktning och förhållningssätt

Yrkesverksam medlems arbete skall likaså bygga på Psykosyntesförbundets värdeord:

  • Förtorendeskapande
  • Nätverkande
  • Informerande
  • Inkluderande

Yrkesverksam medlems arbete skall utgå från något av följande yrken:

  • Samtalsterapeut
  • Samtalscoach
  • Organisationskonsult

Startbild