Harmonihuset

Om mig

Jag heter Birgitta Linder och har min utbildning från HumaNova Europeiska Psykosyntesuniversitetet. Jag har gått den 4-åriga samtalsterapeututbildningen samt 2 år Par- och relationsutbildningen och arbetat mig fram till att bli auktoriserad samtalsterapeut i Psykosyntes. Jag har en basutbildning i Integrerad Psykoterapi sk steg 1, med fokus på KBT som inkluderar ACT, DBT, mindfullness och relationell terapi. Jag är också diplomerad i ledar- och mentorskap, samt har en kurs i sorgbearbetning bakom mig.

Mina tidigare 25 år är i näringslivet, jag har arbetat som handläggare med arbetslöshetsförsäkringar som innebär stor kunskap i myndighetsutövning och bemötande. Jag fortsatte min bana i försäkringsbranschen som Chef för myndighet. Chefskapet tillsammans med myndighetsutövning har gett mig erfarenhet av personafrågor, mötesteknik, styrelsearbete, byråkrati, medmänsklighet och allt vad chefskap innebär. Den har också tidvis gett mig stora utmaningarna att kombinera familj och vardagsliv med en hög stressnivå och prestationsinriktad arbetsmiljö.

Jag tog mig möjligheten att se bakåt, se vad jag önskade mest i livet. Förverkligade det, och startade min utbildning till samtalsterapeut. Jag skapade mitt Harmonihus som ska vara en plats som kan ge människor möjligheter.

Möjligheter att se hur vi kan leva i samklang med oss själva och eller med vår partner/livskamrat. Harmonihuset & möjligheternas rum ska vara en fristad ett rum där du eller ni, kan röra er fritt. Fri från alla måsten, alla krav och beteenden och mönster som vi skapar för att överleva. Om vi ger oss chansen till att tänka och känna och ta del av hela oss så har vi möjligheten att (uppfostra) oss själva. Här kan en uppgift vara att tydliggöra gränsen mellan sig själv och en annan människa och det är grunden för att upptäcka och kunna utveckla den frigörande kraften relationen som är kärlek.

Mina erfarenheter och utbildningar
 • Tandsköterska
 • Vårdkonsult
 • Stödkonsult /barn med extra behov
 • Försäkringshandläggare
 • Försäkringschef över en svensk myndighet
 • Vikarierande lärare
 • Sverige Hälsans KBT - utbildning (steg1)
 • Humanova Samtalsterapeut
 • Humanova Par-och relationsterapeut
 • Ettårig utbildning i ledar och mentorskap
 • Sorgbearbetning

 

Din Säkerhet
 • Jag går regelbundet i handledning
 • Jag har tystnadsplikt och har förbundit mig att jobba under psykosyntesförbundets Etiska Regler
 • Jag är ansvarsförsäkrad
 • Jag innehar F-skattsedel

 

Startbild