Harmonihuset

Parterapi Stockholm

Parterapi kan vara lämpligt när kommunikationen blivit bristfällig och passionen nästan försvunnit. Eller saknas tilliten och tryggheten mellan er och funderar ni kanske på att gå skilda vägar. I princip alla relationer är fantastiska i början, men efter en viss tid kan problem, friktioner samt osämjor börja uppstå. Med en oberoende part och med utomstående ögon, gör att det kan bli möjligt att ha ett samtal. Min huvuduppgift är att se till att båda parter i relationen får yttra och formulera sina tankar och innersta känslor som inte ofta kan vara enkla att visa i relationen, vilket kan vara ett första delmål mot lösningen av problem i relationen.

Parterapi är ett ord som kan väcka motstånd hos många, och att prova på parterapi kan många se som sista utvägen. För att parterapin för er ska bli till hjälp och att jag ska kunna bistå er så är det av stor vikt att ni båda är motiverade. Om ni dock är överens att ett problem existerar anser jag att ni bör boka in ett första helt kravlöst möte med mig för att se om jag kan bistå er och se om parterapi är något för er.

Det finns som sagt flera orsaker att gå i parterapi. Till exempel otrohet, missbruk som påverkar familj och vänner, sexuella problem eller endast vardagliga saker som nöter på relationen. I de flesta fall kan det vara problematiskt att vet hur man ska hantera sina problem.

I parterpai med mig får ni hitta och utforska er inre känslor och de behov som känns otillfredsställda, men ni båda får också möjligheten att påminna er själva om det ni uppskattar hos varandra. Det är viktigt att inte se parterapin som en lösning, utan istället som ett verktyg som hjälper er att komma fram till en lösning. I våra nära relationer skapar vi en bro av kommunikation och kontakt, som gör det möjligt för alla parter att få sina behov tillgodosedda. Dock om ni båda har bestämt er för ett gemensamt beslut att gå skilda vägar, kan parterapi hjälpa till att göra det på ett bra sätt, där en separation faktiskt kan präglas av respekt och värme.

Varmt välkomna

Startbild

Människor älskar inte varandra för vilka de är utan för hur de får oss att känna oss.